آیا از عملکرد آمریکایی ها در افغانستان رضایت دارید؟
بله
20.69%
خیر
79.31%
تعداد كل آرا: 58